Hlavní sloup haly

 

Zde můžete vidět, jak jednotlivé detaily (Detail "X") jsou na výkrese naznačeny a dále rozkresleny.

 

Řez "8" upřesňuje tvar, rozměr a umístění ... 

 

Jednotná, přehledná tabulka symbolů s přesnými parametry šroubů a děr. Výkresy jsou díky naší symbolice mnohem přehlednější a podrobnější.

 

Tabulka svarů ze které je naprosto zřejmé jak svařovaný materiál připravit a po té způsob provedení svaru a jeho kvalita.

 

 

Zpět