Na základě Vámi dodaných podkladů, začneme krok za krokem zpracovávat Váš projekt, tak jako je zde naznačeno.

 

 

 

Ukázka potrubního systému:

 

Tento výkres obsahuje základní informace o umístění technologií a okolních podmínkách.

Například o objektu ve kterém se po vyrobení a následné montáži bude potrubí nacházet.

 

 

 

Blíže