Okenní rám

 

Okenní rám je zde řešen jako jeden svarek z čtyřhranných trubek velikosti 140 x 80 x 4.

 

 

Pohled "X" řeší šroubový spoj okenního rámu s nosnou konstrukcí.

 

 

Průměr 13 mm je otvor pro šroub velikosti M 12.

Otvor o průměru 45 mm je pomocným otvorem při montáži ocelového rámu.

 

 

Zpět